For 25 år siden ...

Startside
25 års jubilæum reportage
25 års jubilæum - optakt
Dionysos
For 25 år siden ...
Nu
Klassesider
Lærerne
Opdateringer
Blå Bog
Andre NG-blade
NG's historie
Reaktioner
Links
Feedback
 

På denne side er der samlet lidt udklip fra vores gymnasietid - god fornøjelse!

 

 

 

Du kan også ser Kunsternerkollektivet Røde Tomats film ved at klikke her!

 

 

 

Om adgangs-              Om kampen         Pedel Nielsens       Program for

begrænsning:              for bedre SU:       farvel:                    årsafslutning:         Timeplan:

                                        

Gymnasiets årshæfte             Gymnasiets årshæfte    Gymnasiets årshæfte      1979                             1978/79

1977                                      1978                            1979 

 

 

Og vi kommer jo ikke uden om det - der var en del skriverier om gymnasiet i aviserne:

 

 

Elevrådet sendte i februar 1977 en protest til Ritt Bjerregård over lukningen af SAM-BAS på RUC:

 

Det gav anledning til en læserbrevsdebat, især med tandlæge Gaardmand:

 

Og så trådte elevrådet tilbage:

 

Det endte dog med at det med 193 stemmer imod 71 blev vedtaget, at elevrådet også fremover skulle tage stilling til uddannelsespolitik generelt, og ikke kun beskæftige sig med interne forhold på NG.

 

 

Så kom Bertelsens tur til Sydafrika i starten af marts 1977:

 

 

Og dårligt var debatten herom slut, før adgangsbegrænsningen blev et varmt emne. Eleverne lagde for med at besætte gymnasiet og låse lærerne ude:

 

Men også lærerne kom med:

 

 

Så var der grobund for et gymnasieblad - Dionysos så dagens lys!

Husk at læse de nye artikler fra Dionysos her!!!

 

 

Efter sommerferien var vi i efteråret/vinteren 1978 utilfredse med lokaleforholdene:

 

 

Og så var der jo Rote Armé og hejsningen af den røde fane - et scoop:

Læs afsløringen om hvem der stod bag, og "historien bag historien" her i denne nye Dionysos-artikel!

 

 

Om det var som en reaktion herpå, vides ikke, men i november 1978 opstod Konservative Gymnasiaster i Nakskov:

 

 

Men også den dårlige SU skulle have sin bekomst - det startede i det små med en resolution i december 1978, men fik for alvorligt fart med en 3-døgns besættelse af gymnasiet i februar 1979:

 

Ja, Folketidende gav os 28. februar 1978 hele forsiden på 2. sektion:

 

Flere avisskriverier fulgte:

 

Her nogle af fotoene i en lidt bedre kvalitet:

 

Der blev skrevet støtterklæringer, resolutioner - og vi havde overtaget Christianias kampsang: I kan ikke slå os ihjel!

 

 

I efteråret 1978 skulle der vælges elevrepræsentanter til Skolerådet - det gav også ballade:

 

 

Og så sluttede 1978 med lidt mere om SU, og om den nye DSU-klub på gymnasiet:

 

 

I 1979 var den store sag Orlas afgang som rektor. Det gik ikke stille af i marts-april: