Nye AFSLØRINGER

 

Af Peder Ring

 

Dionysos kan nu afsløre, at det tilfælde af vold mod ledende lærerkræfter på NG, som bladet tidligere har fundet mulige beviser for i Stasi-arkiverne, langt fra ser ud til at være det eneste.

Dionysos er kommet i besiddelse af  flere billeder fra slutningen af 70’erne, der klart viser hvordan lærere mishandles. Kilder beretter overfor Dionysos, at mishandlingen ganske vist kan have være udført af elever i forbindelse med en sidste skoledag, men det udelukker bestemt ikke at den daværende rektor Orla Christiansen stod bag. Det forhold at der ikke er elever på billederne, og at rektors dør ses i baggrunden, mindsker dog muligheden for at der et tale om en misforståelse. 

På billederne, som ikke kan forbindes til årgang 79, men nærmere 1978, ser man hvordan Elsebeth Post er endt i gabestokken mens Søndergaard, Kjellberg og Finn Madsen hjælpeløse må høre på ”Postens” skrig om hjælp. På det andet billede ser man Gudrun Åberg bundet til Mogens Vestergaard. Der kan stilles berettiget tvivl om hvorvidt denne åbenlyse straffeaktion har haft nogen virkning – man ser da også Mogens Vestergaard har et smørret grin på over at være så tæt på en dame, som vel og mærke ikke kan flygte!

Alt i alt underbygger de nye billeder Dionysos' tidligere rygte om at lærerne ikke alene levede i daglig frygt for at blive opsøgt og forstyrret af eleverne på gymnasiet, men at også ledelsen var indblandet i at stille krav til lærerne.

I en tidligere artikel har vi antydet at billederne muligvis er taget af N. E. Bertelsen efter sin hjemkomst fra Sydafrika eller af skolenævnsformanden, som trods en borgerlig facade udadtil kan have været i kontakt med yderligtgående venstreorienterede og samfundsnedbrydende kræfter. Det kan dog nu dementeres, idet der i forbindelse med de nye afsløringer tegner sig et muligt spor fra Stazi-arkiverne til den lokale afdeling af Konservativ Ungdom. Det har dog ikke været muligt at indhente en kommentar, da vi her på redaktionen ikke længere husker hvem der var med i KU på det tidspunkt.

For at understrege Dionysos upartiskhed skal redaktionen hermed opfordre alle tidligere KU’ere, der ønsker det, til at dementerer at de har været Stazi-agenter.